วิธีใช้งาน Remote Desktop ของ VPS Forex

ขั้นตอนที่ 1. กดปุ่มตามรูปค้นหาของ Windows

———————————————————

ขั้นตอนที่ 2. ใส่คำค้นหา Remote Desktop แล้วกด Enter
ระบบค้นหาจะแสดงโปรแกรม Remote Desktop Connection แล้วกดเปิดโปรแกรม
———————————————————
ขั้นตอนที่ 3. ใส่หมายเลข Remote Desktop IP: ที่ระบบส่งเมลให้
———————————————————
ขั้นตอนที่ 4. กด Connect
———————————————————
ขั้นตอนที่ 5. ใส่ 
Username: Administrator 
Password: ที่ระบบส่งเมลให้
———————————————————
ขั้นตอนที่ 6. ติ๊กในช่อง Don… เพื่อไม่ให้ครั้งหน้าเด้งถามอีก แล้วกด Yes
———————————————————
ขั้นตอนที่ 7. ตอนนี้ Remote Desktop เข้ามาใน VPS เรียบร้อยครับ
———————————————————