เจ้าของย้ายไป sbtvps.com นะครับ ที่นี่ เปลี่ยนเจ้าของแล้ว ไม่ต้องถามที่เวปนี้แล้วนะ
ไปตามที่เวป sbtvps เอง นะครับ ขอบคุณครับ