ขั้นตอนการขอเปิดใช้ EA ของทาง VPS Forex

1.ติดตั้ง EA ให้เรียบร้อยตามคู่มือของแต่ละ EA
————————————–
2. เปิดเมนู Scripts
————————————–
3. ดับเบิ้ลคลิ๊ก เปิด AlertAccountinfo เพื่อก๊อปชื่อและหมายเลขพอต
————————————–
4.เมื่อได้ชื่อและหมายเลขพอตที่จะใช้งานกับ EA แล้วให้นำมาแจ้งที่ >> แจ้งเปิดใช้งาน EA VPS Forex
กรอกชื่อ+เลข มาตามที่ก๊อปได้
ถ้าจำนวนมากๆใช้กรอกตาม ตัวอย่างนี้
————————————–
5. สำคัญที่สุด ห้ามลืมใส่ลิงค์เว็บใน MT4 ที่ติดตั้ง EA http://siamvpsforex.com